Rife Healing

Gezond worden door frequenties

Lakhovsky Multi-wave-oscillator genezingsprocessen activeren

 
Lakhovsky
 
De Resonantie-therapie is afkomstig van de wetenschappers George Lakhovsky, Nikola Tesla en Royal Rife. George Lakhovsky, van oorsprong een Russische wetenschapper, ging er van uit dat iedere cel zijn eigen resonantie-frequentie heeft. Werd een orgaan of een deel van het lichaam beschadigd, ontstoken of ziek, dan werd de resonantie van die cellen lager. Zijn gedachte was om een toestel te construeren dat in staat was om een veld aan frequenties te genereren en dit in een heel breed spectrum, zodat wanneer men een ziek persoon of de aangetaste delen van het lichaam in dit frequentiespectrum zou plaatsen, die aangetaste cellen hun eigen frequentie moesten herkennen en dan weer in hun eigen resonantie-freqentie zouden gaan resoneren, zodat de ziekte zou verdwijnen. Men praat hier over regeneratie van het lichaam, wat verder gaat dan genezing. Regeneratie is vervanging van onherstelbaar beschadigde of verloren gegane cellen door gelijkwaardige nieuwe. Deze regeneratie gebeurt op een volledig natuurlijke manier; onze cellen bestaan immers uit resonantie-(trillings-)frequenties, en worden, doordat ze worden teruggeplaatst in de juiste frequentie, geregenereerd, wat als resultaat heeft dat het lichaam in alle opzichten beter gaat functioneren.
 
Lakhovsky
Lakhovsky ging nog verder en dacht dat het zelfs mogelijk moest zijn om degeneratieve ziektes als leukemie en kanker op deze manier een halt toe te roepen en zelfs te genezen. Een technisch probleem was om zo’n machine werkend te krijgen. Na lang experimenteren riep hij de hulp in van Tesla, die al meer dan 1000 patenten had (o.a als ontdekker van wisselstroom). Tesla had 13 jaar eerder een lezing gehouden over dit onderwerp aan een universiteit en had de blauwdrukken al klaar liggen. Met de Multi-wave-oscillator was men in staat om genezingsprocessen te activeren en bovendien bleek men in staat om de meeste gevallen van kanker, leukemie, osteoporose enz. te genezen. Een belangrijk deel van het werk van Lakhovsky vond plaats rond 1920-1930. In landen als Frankrijk, Italië, Engeland en Duitsland stonden diverse van Lakhovsky’s toestellen te draaien, maar deze zijn langzaamaan weer verdwenen omdat ze te snel resultaat opleverden en de ziekenhuizen er op die manier niet voldoende financieel voordeel uit konden halen. Tenslotte heeft de tweede wereldoorlog veel van Lakhovsky’s werk in de la doen belanden. Tijdens een bezoek aan Amerika is hij door een grote donkere auto aangereden en ondanks zijn protesten in een ziekenhuis beland en daar onder duistere omstandigheden overleden.
 
Kanker
Kijk ook even hier: NGC Energy Healing
Lichaamscellen kunnen worden geregenereerd – hersteld of vernieuwd – door een behandeling met elektromagnetische golven. Dit gaat soms verder dan genezen; immers regenereren is niet alleen het herstellen van de functies van lichaamscellen maar ook het vervangen van onherstelbaar beschadigde cellen of verloren gegane cellen door gelijkwaardige nieuwe. Door dit regeneratieproces kunnen lichaamsfuncties weer worden hersteld. Dit regenereren gebeurt op een volledig natuurlijke manier.