Rife Healing

Gezond worden door frequenties

Nikola Tesla uitvinder wisselstroom

 
 
 
Nikola Tesla
 
Nikola Tesla is geboren in Smiljan in de provincie Lika toen nog het keizerrijk Oostenrijk en tegenwoordig Kroatië. Nikola Tesla was de zoon van een Servisch- Orthodoxe priester. Na zijn opleiding in Kroatië  studeerde hij natuurkunde, techniek en filosofie aan de universiteiten van Graz en Praag. Hij emigreerde in 1884 naar Amerika na een korte tijd in Frankrijk en Duitsland te hebben gewerkt. Hier kreeg hij een baan aangeboden bij het bedrijf van Edison. Nikola Tesla kan  geschaard worden in een reeks wetenschappers als o.a Schauberger, Keely, Henderson en Reich.
 
Tesla en Edison
Al na korte tijd kreeg Tesla een conflict met Edison die een van de grondleggers van General Electric was.  Het verhaal dat de ronde doet is, dat Edison een bepaald probleem met een van zijn uitvindingen niet opgelost kreeg. Edison beloofde voor het oplossen van zijn probleem een behoorlijke beloning voor degene die dit  kon oplossen. Tesla ging hier op in en, geniaal als hij was, loste hij in korte tijd het probleem op. Maar Edison betaalde de beloofde beloning niet uit en vond dit Amerikaanse humor. Kort daarna nam Tesla ontslag en begon een eigen bedrijf welke ondersteund werd door Edisons concurrent George Westinghouse .
 
Belangrijke uitvindingen
Tesla hield zich bezig met allerlei elektrische systemen zoals de transformator, inductiemotor en verlichtingssystemen. Zijn grootste uitvinding was de ontwikkeling van het wisselstroomprincipe dat hij veel verder ontwikkelde en bijna alle benodigde infrastructuur om een betrouwbaar elektriciteitsnet op te zetten zelf uitvond. Zelfs Edison  was na enige tijd gedwongen om van zijn dure en inefficiënte gelijkstroomsysteem  over te stappen op wisselstroom. Tesla was gefascineerd door resonantieverschijnselen, vooral elektrische resonantie. Hij ontwikkelde de Teslaspoel, welke heden ten dage in moderne resonantie apparatuur is verwerkt om mensen te helpen genezen van diverse gezondheidsproblemen. Tesla experimenteerde voornamelijk met hoogfrequente wisselstroom in een laboratorium in Colorado. Hier ontwikkelde hij de Tesla-transformator welke in elke analoge radio en televisie gebruikt wordt. Ook is de bobine in de auto in principe een Tesla-transformator. Tesla had in zijn laboratorium een enorme transformator die via een bol vonken van meer dan enige meters lang produceerde.Tesla kon door dit gigantisch elektromagnetisch veld  lampen op enkele honderden meters afstand laten oplichten.
Burgers uit het naburige stadje Colorado Springs klaagden erover dat ze uit de slaap werden gehouden door het enorme licht en het oorverdovende lawaai. Toen Tesla op een gegeven moment de plaatselijke generator van het elektriciteitsbedrijf liet doorbranden was de maat vol en werd de vergunning ingetrokken. Hij ging toen terug naar New York om verder te gaan met experimenteren. Hierdoor kwam Tesla op het idee van afstandbesturing via elektromagnetische golven en ging experimenteren met een op afstand bestuurbaar bootje, wat in die tijd veel bekijks trok bij de bevolking. Nu hebben we veel dingen die op afstand bestuurd kunnen worden zoals  automatische slotvergrendeling, openen van deuren, speelgoed auto’s op afstand, bediening voor radio en tv, enz. En dit is allemaal te danken aan deze unieke man en zonder dat we dit beseffen. Tesla wordt heden ten dage gezien als oorspronkelijke uitvinder van de radio. Dit na een lange rechtzaak met Marconi, wat uiteindelijk door deze ook werd erkend.
 
Ook heeft Tesla een elektronengenerator ontwikkeld, een metalen bol die onophoudelijk stroom produceert. Dit is een motor die werkt op zwaartekrachtgolven, afkomstig van planeten in ons zonnestelsel. De motor begint op een vaststaand tijdstip in het jaar vanzelf te draaien, reagerend op een bepaalde constellatie van planeten. Wanneer de resonantie periode verstreken is, stopt de motor vanzelf.  Ook heeft Tesla een zweeftoestel achtergelaten, een metalen schijf met anti zwaartekrachteigenschappen, die altijd op hetzelfde niveau zweeft.
Hij is uitvinder van draadloze besturing, draadloze communicatie en röntgenstraling.
 
Sinds 1931 is de MWO (multi-wave-oscillator) in gebruik bij behandeling van vele ziekten, inclusief kanker. Hiermee werden destijds kanker patiënten voor 100 % genezen. Dit apparaat is ontwikkeld door Lakhovsky met behulp van Tesla. Kijk voor info op www.ngcenergyhealing.com .  De MWO kan geen schadelijke effecten op de patiënt hebben aangezien de straling die het apparaat geeft een elektrostatisch karakter heeft. Celweefsel kan dus niet oververhit raken zoals het geval is bij Röntgenstraling.
Het apparaat is veelbelovend voor de volksgezondheid.
 
Er zijn geruchten dat Tesla tot in 1942 mee heeft gewerkt aan het “Philadalphia experiment”. Men zou daar een marineschip onzichtbaar hebben weten te maken met elektromagnetische velden. Het schip zou hierbij zijn verdwenen en ergens anders op aarde weer zijn verschenen. Een deel van de bemanning zou zijn overleden of gek zijn geworden. De autoriteiten ontkennen echter alles. Van dit verhaal is een film gemaakt. Het mag allemaal erg onwaarschijnlijk lijken maar vergeet niet dat onze voorouders ook niet geloofden dat we zouden kunnen vliegen in wat nu een vliegtuig heet, of dat we ruimtereizen zouden kunnen maken en zo zijn er nog wel veel meer dingen op te noemen. Onze denkwijze is hierin over het algemeen erg rechtlijnig. Meer info op:  www.philadelphia-experiment.com
 
Wardenclyffe project
Het was Tesla’s bedoeling om een vijftal torens, verspreid over de gehele wereld te bouwen. Hierdoor zou wereldwijd elektriciteit draadloos door de lucht worden gezonden en de elektriciteit zou worden gecreërd op basis van vrijwel gratis energie uit de aarde. Het was Tesla al gelukt om 200 lampen van 40 watt zonder bedrading te laten branden op 32 kilometer afstand. Tesla experimenteerde en had al werkende modellen met afstandbediening, neonlicht, plasmabollen en röntgenstraling. Er is slechts één  toren gebouwd de Wardenclyffe, Long Island in 1900, maar deze zendtoren is nooit in zijn geheel afgebouwd en in de Eerste Wereld oorlog gesloopt om de schulden af te betalen.   Dit gebeurde omdat toen bleek dat niet te controleren was wat de eventuele afnemers zouden verbruiken en daarom trokken de meeste investeerders zich terug. Een andere reden was dat als het project zou slagen, het bestaande elektriciteitsnet overbodig zou worden. En dus waardeloos zou zijn .
 
Geslaagd zakenman?
In tegenstelling tot Edison was Tesla in het geheel niet zakelijk. Edison genoot dan ook van de patenten en uitvindingen die op zijn naam stonden als het gevolg van de voortdurende problemen met de schuldeisers van Tesla. Bij General Electric stroomde het geld hierdoor binnen. Het bedrijf is mede hierdoor zo groot geworden als het nu heden ten dage is.
 
Op latere leeftijd had Tesla nog maar weinig financiële middelen om laboratoriumexperimenten op te zetten en ging Tesla zich voor de gewone mens op steeds vreemdere zijwegen te bevinden. Zo zou hij een dodende straal hebben ontwikkeld, een aardbevingsmachine, maar ook een apparaat om contact met buitenaardse wezens te maken en een apparaat om energie uit de ether te halen. Wilhelm Reich noemde ether “orgoon”, organische energie of levenskracht. Ook had Tesla een antizwaartekracht experiment dat werkelijk functioneerde, uitgevoerd in aanwezigheid van ooggetuigen, nog voor de gebroeders Wright vlogen! Tesla stierf tijdens de tweede wereldoorlog in 1943 op 86 jarige leeftijd. Daags na zijn dood viel de FBI zijn hotelkamer binnen en nam alle documenten mee die informatie bevatten die voor wapens gebruikt kon worden. Tesla was een man die zijn tijd ver vooruit was en daarom mede niet begrepen werd. Men nam dit materiaal in beslag omdat  men niet wilde dat de documenten in handen van de Sovjet Unie zouden vallen. Ook wordt er beweerd dat Tesla de basis van het latere SDI (Star Wars- project onder Reagan) gelegd zou hebben. Ook is het H.A.A.R.P project in Alaska  een uitvinding waarvan Tesla de basis heeft gelegd. Met het Haarp project is men in staat om o.a. het weer te beïnvloeden of zelfs als wapen in te zetten. Voor meer info zie: www.haarp.punt.nl.
 
Voor meer interessante dingen die op onze planeet gebeuren zie: www.niburu.nl